นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าหลัก / นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณและข้อกฎหมายที่คุ้มครองคุณ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์ คุณจะต้องตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


คำจำกัดความ


 • บัญชี หมายถึง บัญชีส่วนตัวที่สร้างขึ้นเพื่อให้คุณเข้าถึงบริการของเรา

 • พันธมิตร หมายถึง หน่วยงานที่ควบคุม ถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับฝ่ายหนึ่ง โดยที่ "การควบคุม" หมายถึง การถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการบริหาร

 • บริษัท (เรียกว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง "บริษัท" "เรา" "พวกเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง บริษัท ติวานนท์ยางยนต์ จำกัด เลขที่ 87-113 หมู่ที่ 11 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 • คุกกี้ หมายถึง ไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมของคุณบนเว็บไซต์นั้นจากการใช้งาน

 • ประเทศ หมายถึง ประเทศไทย

 • อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต

 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้

 • บริการ หมายถึง เว็บไซต์

 • ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ให้บริการในนามของบริษัทเพื่อช่วยให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 • ข้อมูลการใช้งาน หมายถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ขณะที่มีการใช้งานเว็บไซต์ (เช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์)

 • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ติวานนท์ยางยนต์ สามารถเข้าถึงได้จาก www.tivanon.com

 • คุณ หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่เข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์


การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม


การใช้ข้อมูลผู้ใช้บัญชี Google

เมื่อผู้ใช้เข้าถึงแอปพลิเคชันเว็บไซต์ tivanon.com โดยใช้บัญชี Google, แอปพลิเคชันจะจัดเก็บอีเมล ชื่อ และ googleid ไว้ในฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูล และ รับรองผู้ใช้เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการใช้งานอื่นใด
การบันทึกข้อมูลนี้ เกี่ยวข้องกับบัญชีส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ tivanon.com
ข้อมูล Google ของผู้ใช้งานจะไม่ถูกแชร์กับ บุคคลหรือองค์กร อื่นใดและจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนตัวเสมอ
ผู้ใช้สามารถลบบัญชีข้อมูล Google ของผู้ใช้งาน ได้ตลอดเวลา จากโปรไฟล์ส่วนตัวของผู้ใช้


ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลบางอย่างแก่เรา ซึ่งสามารถใช้ติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลระบุตัวบุคคลอาจรวมถึง

 • ชื่อและนามสกุล

 • หมายเลขโทรศัพท์

 • ที่อยู่ เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์

 • ข้อมูลการใช้งาน


ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP), ประเภทของเบราว์เซอร์, รุ่นของเบราว์เซอร์, หน้าของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม, เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม, เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น, อุปกรณ์ที่เข้าถึง


เมื่อคุณเปิดเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น ประเภทของโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้ ID เฉพาะของโทรศัพท์มือถือของคุณ ที่อยู่ IP ของโทรศัพท์มือถือของคุณ ระบบปฏิบัติการ ประเภทของเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้


เรายังอาจเก็บข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่


เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอนส์ แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้อาจรวมถึง:

 • คุกกี้หรือคุกกี้ของเบราว์เซอร์ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสั่งเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุว่าเมื่อใดที่คุกกี้จะถูกส่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเพื่อใช้บริการบางส่วนของเรา เว้นแต่ว่าคุณได้ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อที่จะปฏิเสธคุกกี้ บริการของเราอาจใช้คุกกี้
 • บีคอนส์ บางบริการหรืออีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าบีคอนส์ (เรียกอีกอย่างว่า clear gif แท็กพิกเซล และ gif พิกเซลเดียว) ที่อนุญาตให้บริษัท เช่น นับผู้ใช้ที่เคยเยี่ยมชมหน้าเหล่านั้นหรือเปิดอีเมลและสถิติเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น การบันทึกความนิยมของส่วนใดส่วนหนึ่งและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์)

คุกกี้ สามารถที่จะเป็น "คุกกี้ถาวร" หรือ "คุกกี้ชั่วคราว" คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ แต่ในขณะที่คุกกี้ชั่วคราวจะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์


เราใช้ทั้งคุกกี้แบบชั่วคราวและแบบถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภท: คุกกี้ชั่วคราว

  ดำเนินการโดย: เรา

  วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญในการให้บริการแก่คุณผ่านเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ เช่น ช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้โดยฉ้อฉล หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เราอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างที่คุณร้องขอได้

 • นโยบายคุกกี้ / ประกาศการยอมรับคุกกี้

  ประเภท: คุกกี้ถาวร

  ดำเนินการโดย: เรา

  วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

  ประเภท: คุกกี้ถาวร

  ดำเนินการโดย: เรา

  วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณทำเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น จดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงคุณต้องป้อนการตั้งค่าของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายคุกกี้หรือส่วนคุกกี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้บริการและพัฒนาบริการของเรา: รวมถึงติดตามการใช้บริการของเรา

 • ในการจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้สามารถให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของบริการที่มีให้สำหรับคุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

 • สำหรับการปฏิบัติตามสัญญา: การพัฒนา การปฏิบัติตาม และการทำสัญญาการซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ รายการหรือบริการที่คุณซื้อหรือสัญญาอื่นใดกับเราผ่านบริการ

 • ติดต่อคุณ: เพื่อติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์ SMS หรือรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันมือถือเกี่ยวกับการอัปเดตหรือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามสัญญา รวมถึงการอัปเดตความปลอดภัย เมื่อจำเป็นหรือสมเหตุสมผลสำหรับการใช้งาน

 • เพื่อให้คุณ: ได้รับข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายกับที่คุณได้ซื้อหรือสอบถามไปแล้ว เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว

 • ในการจัดการคำขอของคุณ: เพื่อเข้าร่วมและจัดการคำขอของคุณถึงเรา

 • สำหรับการโอนธุรกิจ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประเมินหรือดำเนินการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้างใหม่ การจัดองค์กรใหม่ การเลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา เป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินการในทำนองเดียวกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราอยู่ในสินทรัพย์ที่มีการโอน

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุแนวโน้มการใช้งาน พิจารณาประสิทธิภาพของแคมเปนส่งเสริมการขายของเรา และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา


เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • กับผู้ให้บริการ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเราเพื่อติดต่อคุณ
 • สำหรับการโอนธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเกี่ยวข้องกับหรือในระหว่างการเจรจา การควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเราให้กับผู้อื่น
 • กับบริษัทในเครือ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งในกรณีนี้ เราจะกำหนดให้บริษัทในเครือเหล่านั้นปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทในเครือรวมถึงบริษัทแม่และบริษัทสาขาอื่นๆ พันธมิตรร่วมทุนหรือบริษัทอื่นๆ ที่เราควบคุมหรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับเรา
 • กับพันธมิตรทางธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นบางอย่างแก่คุณ
 • กับผู้ใช้รายอื่น: เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะกับผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้ทั้งหมดอาจดูข้อมูลดังกล่าวและอาจเผยแพร่สู่สาธารณะภายนอก
 • ด้วยความยินยอมของคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (ตัวอย่างเช่น หากเราเป็นเช่นนั้นจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้) ระงับข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงทางกฎหมายและนโยบายของเรา


บริษัทจะเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน ข้อมูลการใช้งานโดยทั่วไปจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่สั้นกว่า ยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของบริการของเรา หรือเราถูกกฎหมายจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นระยะเวลานานขึ้น


การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลที่สำนักงานปฏิบัติการของบริษัทและในสถานที่อื่น ๆ ที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลตั้งอยู่ หมายความว่าข้อมูลนี้อาจถูกถ่ายโอนไปยัง — และรักษาไว้ใน — คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลของรัฐบาลอื่นๆ ของคุณ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ


ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงข้อตกลงของคุณในการถ่ายโอนนั้น


บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีเพียงพอมีการควบคุมรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ


ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะลบหรือขอให้เราช่วยลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ บริการของเราอาจให้คุณสามารถลบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณออกจากภายในบริการได้ คุณสามารถอัปเดต แก้ไข หรือลบข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ (ถ้ามี) และไปที่ส่วนการตั้งค่าบัญชีที่อนุญาตให้คุณจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณยังสามารถติดต่อเราเพื่อขอการเข้าถึงแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างเมื่อเรามีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การทำธุรกรรมทางธุรกิจ

หากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน เราจะแจ้งให้ทราบก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนและจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน


การบังคับใช้กฎหมาย

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้นหรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ)


ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีความจำเป็นเพื่อ:

 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
 • ป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริการ
 • ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 • ป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์


ความเป็นส่วนตัวของเด็ก


บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรากรุณาติดต่อเรา. หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่มีการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา


หากเราจำเป็นต้องอาศัยความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณและประเทศของคุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราอาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้น


ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ


บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปที่ไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเยี่ยมชม


เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้


เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ/หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับบริการของเรา ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และอัปเดต "อัปเดตล่าสุด" วันที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้


ติดต่อเรา


หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่:

 • บริษัท ติวานนท์ยางยนต์ จำกัด 87-113 หมู่ 11 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000